LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Ekonomikos mokymo programos ir standartų projektas
Pradinei mokyklai
Pagrindinei ir vidurinei mokyklai
Ekonomika pagrindinėje mokykloje
Ekonomika geografijos pamokose
Ekonomika pasaulio geografijos pamokose
Ekonomika pilietiškumo ugdymo pamokose
Ekonomikos pradmenys IX-X klasėms
Ekonomika ir verslumas IX-X klasėms
Ekonomika XI-XII klasėms
Mokausi tvarkyti savo finansus. Kuriu savo finansinę ateitį
Elektroninė bibliotekėlė
Ekonomika pilietiškumo ugdymo pamokose

Ekonomika pilietiškumo pagrindų pamokose

 
 
Ekonomika ir pilietiškumo pagrindai – dvi puikiai tarpusavyje derančios ir viena kitą papildančios mokymo disciplinos. Sunku įsivaizduoti aktyvų pilietį, nesuprantantį, kaip veikia šalies ekonomika, koks valstybės vaidmuo joje, ir nesugebantį daryti įtakos visuomeniniam gyvenimui. Todėl šių mokomųjų dalykų integracija mokiniams padės:
  • geriau suvokti, kaip su ekonomika susijusios demokratinės institucijos;
  • ugdytis pažintinę ir praktinę sąmoningo ir atsakingo piliečio kompetenciją;
  • prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus;
  • įgytas žinias taikyti praktikoje ir tai darant – mokytis ir tobulėti toliau.
 
Metodinė priemonę „Ekonomika pilietiškumo pagrindų pamokose“ sudaro šešiolikos pamokų scenarijai. Išsamios metodinės nuorodos padės pedagogams pasiruošti, vesti ir apibendrinti pamokas. Nagrinėdami situacijas pamatysite, kad ekonomika yra ne vien akademinis studijų objektas, o kasdienė mūsų visų gyvenimo dalis, padedanti geriau suprasti ir įvertinti visuomenės gyvenimą bei valstybės valdymą.
 
 
Knygos vertimą ir leidybą parėmė: JAV nacionalinė ekonominio švietimo taryba ir Švietimo kaitos fondas
Išleido: leidykla „Garnelis“
Leidimo metai: 2004
ISBN: 9955-428-53-8 
 
   
 
Ekonomika XI-XII klasėms

Išleistas vadovėlis "Ekonomika XI-XII klasėms". Apie ką jis ir kuo jis skiriasi nuo kitų? Sužinokite daugiau.

 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt