LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Seminarai pradinei mokyklai
Seminarai pagr. ir vid. mokyklai
Ekonomikos mokymas (5 dienos)
Makroekonomika
Ekonomika ir geografija
Kaip suklestėti rinkos ekonomikoje?
Projektų rašymas
Seminarai mokyklų vadovams
Ekonas
Vasaros akademija
Makroekonomika
Kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas "MAKROEKONOMIKA" pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams
 

Programos tikslai

  • Gerinti ekonomikos mokytojų teorinį pasirengimą dėstyti ekonomiką;
  • Supažindinti su įvairiais dėstymo metodais ir darbo pamokoje formomis;
  • Padėti analizuoti, interpretuoti ir komentuoti statistinius duomenis ir ekonominius įvykius;
  • Supažindinti su teorinių ir visuomeninių projektinių darbų rengimo, apipavidalinimo ir pristatymo metodika bei reikalavimais
 

Programos aprašymas

Programa skirta mokytojams, norintiems įgyti daugiau teorinių ekonomikos žinių ir susipažinti su įvairesniais dėstymo metodais, darbo pamokoje ir vertinimo formomis, norintiems išmokti parengti kokybišką ir informatyvią vaizdinę medžiagą, pagerinti savo kompetenciją analizuojant statistinius duomenis ar komentuojant ekonominius įvykius.
Programą sudaro 3 vienos dienos seminarai. Tarp seminarų dalyviai turės atlikti namų darbus ir juos pateikti seminarų vadovams.
 

Klausytojai

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų ekonomikos mokytojai
 

Numatomi rezultatai

Seminaro dalyviai:
  • Pagilins teorines žinias;
  • Gebės rinkti, analizuoti ir komentuoti statistinius duomenis;
  • Gebės parengti informatyvią, įdomią vaizdinę medžiagą;
  • Gebės vadovauti projektinių darbų rengimui ir vykdymui;
  • Gebės pamokose taikyti įvairesnius mokymo metodus ir darbo bei vertinimo formas.
 

Programos turinys

I diena - temų BVP, nedarbas, infliacija, ekonomikos augimas ir stabilumas teorija, dėstymo metodika, vertinimo būdai;
Statistinių duomenų rinkimas, analizė, komentavimas ir interpretavimas
 
II diena- temų valstybės vaidmuo ir tarptautinė prekyba - teorija, dėstymo metodika, vertinimo būdai;
Statistinių duomenų rinkimas, analizė, komentavimas ir interpretavimas
 
III diena – kompiuteris ekonomikos pamokose, projektinių darbų rengimo metodika.
 

Programos trukmė

3 dienos (24 akademinės valandos)
 

Darbo formos:

Paskaita, praktinis darbas, modeliavimas, problemų nagrinėjimas, savarankiškas darbas
 
Seminaro dalyviai gaus visą seminaro medžiagą. 
 
   
 
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt