LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Seminarai pradinei mokyklai
Seminarai pagr. ir vid. mokyklai
Ekonomikos mokymas (5 dienos)
Makroekonomika
Ekonomika ir geografija
Kaip suklestėti rinkos ekonomikoje?
Projektų rašymas
Seminarai mokyklų vadovams
Ekonas
Vasaros akademija
Ekonomikos mokymas (5 dienos)

EKONOMIKOS MOKYMO SEMINARAS B/C (5 dienos, 40 val.)


Seminaro tikslas – remiantis ekonomikos mokymo standartais ir programa, parengti pagrindinės ir vidurinės mokyklų mokytojus mokyti moksleivius ekonomikos arba integruoti ją į savo dėstomus dalykus.

Dalyviai – visi pageidaujantys:
* ekonomiką dėstantys, tačiau mūsų kursų nelankę mokytojai gaus daugybę metodinių patarimų ir pagilins aktyviųjų mokymo metodų, kaip paprastai mokiniams aiškinti ekonomines sąvokas, įgūdžius;
* besirengiantys dėstyti ekonomiką gaus teorinius pagrindus ir pasitvirtinusią sistemą, kaip per gana trumpą laiką geriausiai perteikti moksleiviams pagal programą ir standartus privalomas ekonomines žinias;
* geografijos mokytojai pasirengs integruoti ekonomines žinias į savo dėstomą dalyką;
* matematikos mokytojai, išklausę mūsų seminarą ne tik spręs su moksleiviais ekonominius uždavinius, bet ir galės jų rezultatus interpretuoti bei paaiškinti;
* mokytojai, dirbantys 5 klasėse, po trumpo papildomo instruktažo galės gauti trijų knygelių komplektą iš serijos “Mokausi tvarkyti savo finansus” (knygos mokytojui, moksleiviui ir tėvams), skirtą finansiniam moksleivių ir ne tik jų švietimui;
* visi pageidaujantys – įgis pakankamai praktiškai pritaikomų ekonominių žinių.

Dalyvių skaičius – 30 – 35.

Dalyviai gauna:
* virš 300 psl. kopijuotos metodinės medžiagos ekonomikos mokymui;
* metodinę priemonę “Ekonomika pagrindinėje mokykloje. Aktyvieji mokymo metodai” (pagal šią knygą yra parengtas pratybų sąsiuvinis moksleiviams);
* pasirengia dirbti su “TEV” leidyklos ekonomikos vadovėliu bei metodine medžiaga, kuri yra pagrįsta mūsų seminarų medžiaga;
* ŠMM pripažįstamus ir teisę dėstyti ekonomiką suteikiančius pažymėjimus.


Lektoriai – patyrę ekonomikos dėstytojai ir mokytojai, išklausę specialiuosius tarptautinius kursus ir turintys kelerių metų seminarų suaugusiems vedimo patirtį.

Seminaro vieta ir laikas – seminarai vyksta ten, kur susidaro mokytis pageidaujančiųjų grupė. Laikas derinamas su dalyviais.

Seminaro kaina – apie 200 Lt vienam dalyviui (priklauso nuo dalyvių skaičiaus). Brangu? Seminaras vyks Jūsų regione, todėl iš šitos sumos atimkite kelionės į, pavyzdžiui, Vilnių kainą ir gyvenimą viešbutyje, išvardytos medžiagos, kurią gausite, kainą ir vertinkite tada.
 
 
   
 
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt